Ošetřovatelská péče

Pro koho bude naše zařízení určeno?

  • pacienti vyžadující dlouhodobou lůžkovou péči, dále pak pacienti v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních

  • přijetí pacientů probíhá na základě žádosti potvrzené ošetřujícím lékařem a následným schválením našeho lékaře dle možností a kapacity zařízení

  • základní péče a zdravotní péče bude plně hrazená zdravotními pojišťovnami

O naší péči

Ošetřovatelská péče je neoddělitelnou součástí léčebné, diagnostické a preventivní péče v NNH. Našim cílem je poskytovat kvalitní, individualizovanou péči zaměřenou na co největší uspokojení pacientových potřeb.

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických, sociálních a spirituálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, vedoucí k udržení nebo navrácení zdraví, zmírnění fyzické i psychické bolesti v průběhu umírání. Při dosahování těchto cílů ošetřovatelský personál úzce spolupracuje s nemocným, lékaři, dalšími zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky.

CÍLE NAŠÍ VIZE OŠETŘOVATELSTVÍ JE: 

  1. podporovat a upevňovat zdraví našich pacientů všemi dostupnými formami nejvyšších procesů aktivitační a rehabilitační péče
  2. podílet se na navrácení zdraví a zapojení se zpět do běžného života v co nejvíce možné samostatné míře
  3. zmírňovat utrpení a bolesti nemocného člověka
  4. v nejtežších životních chvílích rodiny zajistit klidné umírání pacienta a jeho důstojnou smrt

Hlavní pracovní metodou ošetřovatelského personálu je ošetřovatelský proces. Ošetřovatelský proces zahrnuje všechny činnosti při poskytování ošetřovatelské péče.

Součástí ošetřovatelského procesu je:

a) posouzení stavu pacienta (ošetřovatelská anamnéza), 
b) plánování péče (v součinnosti s lékařskou péčí a na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz), 
c) provádění ošetřovatelského plánu, 
d) vyhodnocení poskytnuté péče a stavu pacienta.

Nahoru