informace pro pacienty

Pro koho je naše zařízení určeno?

Poskytujeme pacientům dlouhodobou lůžkovou péči. Jedná se o pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. V našem zařízení zajišťujeme nepřetržitou péči pod vedením lékaře a zkušeného zdravotnického personálu.

Jak žádat o přijetí k hospitalizaci?

Přijetí pacientů probíhá na základě Žádosti o přijetí pacienta. Vyplněná žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele a rodinného příslušníka, případně zákonného zástupce. Součástí žádosti je i uvedení důvodu k hospitalizaci a vyjádření ošetřujícího lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Při přeložení pacienta z jiného zdravotnického zařízení vydává toto vyjádření ošetřující lékař, při přijetí z domácího prostředí je to praktický lékař. Žádost o přijetí pacienta poté odborně zhodnotí náš lékař s přihlédnutím k aktuálním volným kapacitám našeho zařízení. Žadatele o přijetí nebo případném nepřijetí vyrozumí náš sociální pracovník.

Jak je hrazena péče v našem zařízení?

Základní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Doplňkové služby poskytované našim zařízením jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu (více informací naleznete ve Všeobecných smluvních podmínkách).

Jak se připravit na příjem?

Pro bezproblémové přijetí pacienta na oddělení si prosím připravte veškeré důležité osobní doklady (OP či pas, kartička zdravotní pojišťovny), podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Není potřeba mít u sebe větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci uvádíme zde.

Bezpečné předávání informací o zdravotním stavu našich pacientů

Na základě rozhodnutí pacienta o tom, kterým osobám budou podávány informace o jeho zdravotním stavu, bude při příjmu zvoleno heslo. Toto heslo bude využíváno vždy při telefonické žádosti o informaci o zdravotním stavu. V případech, kdy pacient není schopen sám určit, které osoby mohou být informovány, jsou tyto informace sdělovány osobám blízkým při osobním kontaktu – manžel/ka, registrovaný partner, rodič, sourozenec a jiné osoby, které by důvodně pociťovaly újmu druhého za újmu vlastní. Toto opatření nemá komplikovat příbuzným přístup k informacím o zdravotním stavu jejich blízkého, ale zvýšit bezpečí, ochránit osobní údaje a soukromí našich pacientů. Vyplývá to nejen z hlediska zákonné povinnosti v rovině lékařského tajemství, ale i z etického hlediska.

dokumenty ke stažení

Nahoru