Návštěvy

  • každý den 14:00 až 18:00 hod. (mimo tyto hodiny je nutné se ohlásit na recepci a sesterně příslušného oddělení)
  • víkend od 10:00 do 18:00 hod.
  • po domluvě se sestrou je možné své blízké vyvézt do kavárny nebo zahrady
  • je zakázáno vzdálit se mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře, opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit službu konající sestře
  • ředitel nemocnice, nebo jeho zástupce (primář) může dočasně zakázat návštěvy z hygienicko-epidemiologických důvodů
  • v areálu zařízení je přísný zákaz kouření
Nahoru