Podmínky pro přijetí

K léčení jsou příjmáni:

  • pacienti s potřebou rehabilitace po chirurgických a ortopedických zákrocích na pohybovém aparátu (TEP, OS, amputace)
  • pacienti po zvládnuté akutní fázi interních, chirurgických, neurologických a jiných onemocnění, kteří potřebují další léčebnou, nutriční, hydratační a rehabilitační péči, např. po akutních CMP, kraniotraumatech, po komplikovaném a protrahovaném průběhu interních a chirurgických chorob
  • polymorbidní pacienti se zhoršující se spoluprací
  • pacienti s degenerativními změnami centrálního i periferního nervového systému a horšící se motilitou a psychikou
  • pacienti s chronickým algickým syndromem při degenerativních změnách skeletu a při progredujícím nádorovém onemocnění
  • pacienti s chronickými ranami- s dekubity, bercovými vředy
  • ostatní stavy po konzultaci s primářem zařízení
Nahoru