Informace pro pozůstalé

Dovolujeme si Vám nabídnout několik potřebných informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí podává ošetřující lékař.

  • Osobní věci po zemřelém jsou předány na oddělení osobě, která je uvedena v "Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu" nebo osobě blízké proti podpisu.
  • Finanční hotovost a cennosti (šperky, vkladní knížky) jsou uschovány v trezoru zařízení a stávají se předmětem dědického řízení.
  • Pohřeb je možné zadat jakékoliv pohřební službě. Oblečení pro zemřelého se odevzdává pohřební službě, která pohřeb vyřizuje. Není třeba žádný doklad o úmrtí.
  • Na matriku v místě bydliště zemřelého je nutné předat osobní doklady zemřelého (občanský průkaz a kopii rodného a oddacího listu)
  • Úmrtní list vystaví matrika a je vydán příbuzným.
  • Kartičku pojištěnce je nutno vrátit příslušné pojišťovně.
Nahoru